این چراغها بدلیل پراکندگی نوری بالا و تامین نور عمومی خوب مناسب فضاهای مدرن و اداری میباشد.

منوها (2)