پروژه هایی داخلی که در گروه روشنایی آرت لایت صورت می پذیرد در ابتدا با در اختیار داشتن پلان معکوس امکان جا نمایی چراغها مورد بررسی قرار گرفته سپس در صورت وجود طرح گرافیکی در آن طرح افکتها نشان داده شده و در نقشه پلان جانمای صورت می پذیرد . سپس یک پروپوزال به کارفرما تقدیم می گردد و در صورت تایید به قسمت اجرا ، ارجاع شده و پروژه با مشورت طراح و با توجه به معماری اجراء می گردد.

منوها